Eurofiber
G&V
KBC

AGENDA

07/09/2020 Basisopleiding bedrijfseerstehulp (16u)
08/09/2020 12:00 tot 14:00 Reanimatie en gebruik van een AED toestel
16/11/2020 Opleiding hanteren kleine blusmiddelen (4u)
17/11/2020 12:00 tot 14:00 Reanimatie en gebruik van een AED toestel
TERUG NAAR OVERZICHT
Benchmarking HR-managers Industriezone Gullegem-Moorsele

Benchmarking HR-managers Industriezone Gullegem-Moorsele

Activiteiten / Gemaakt op maandag 4 maart 2019

PRAKTISCH :

Als u wil deelnemen aan deze sessie bent u verplicht de vragen te beantwoorden en ten minste 1 week voor de sessie per kerende terug te sturen.
De info die wordt ontvangen wordt zo goed mogelijk verwerkt en op de sessie gepresenteerd. De antwoorden worden op geen enkele manier openbaar gemaakt of niet verstuurd of getoond aan derden. U krijgt de mogelijkheid persoonlijk informatie uit te wisselen met de andere aanwezigen, na de sessie worden de contactgegevens van de verschillende deelnemers doorgestuurd.

1.       BEDRIJF :

2.       Uw naam en uw functie binnen het bedrijf

3.       Hoe recruteert u? Werkt u met externe diensten?

4.       Indien u met externe diensten werkt, verkiest u dan interim of selectie? Waarom?

5.       Hoe reageert u als een werknemer van de buren bij u komt solliciteren (er van uitgaande dat deze kandidaat uw interesse wekt)?

a)       Wij nemen contact op met de huidige werkgever van de sollicitant voor we de persoon uitnodigen
b)       Wij melden direct aan die persoon dat zijn/haar kandidatuur niet wordt weerhouden
c)       Wij nodigen de kandidaat uit en vragen hem/haar naar meer uitleg. Indien we verder gaan met de procedure brengen we eerst de huidige werkgever op de hoogte
d)       Wij nodigen de kandidaat uit en vragen hem/haar naar meer uitleg. We zien wel wat de reactie bij de buren is eens de kandidaat door ons wordt aangeworven.
e)       Een werknemer die wil vertrekken vertrekt toch, de kandidaat wordt gewoon behandeld zoals alle andere kandidaten.
f)        Ander : .................................................................................................................................

6.       Wat is voor u het belang van een assessment?

7.        Wat is de gemiddelde leeftijd van de mensen die worden aangeworven? Worden soms 55-plussers aangeworven?


8.       Organiseert u functioneringsgesprekken? Hoe? Hoe vaak? Indien niet, waarom niet?

9.   Wat is het belang van een vertrouwenspersoon?

10.   Wat zijn de voor- en nadelen van flexibele werkuren?

11.   Wat zijn de voor- en nadelen van thuiswerken?

12. Lijkt het u nuttig om een netwerk van HR-managers te creëren op het bedrijvenpark zodat proactief kan worden gewerkt bij eventuele stakingen?

Lokatie : op de industriezone zelf. We zijn op zoek naar een bedrijf waar we een vergaderzaal kunnen gebruiken. De broodjes worden door ons geregeld. 

Uren : 12u15 tot 13u45 (deze uren worden strict opgevolgd). Er worden broodjes voorzien.

DEELNEMEN AAN DEZE SESSIE IS GRATIS, INSCHRIJVEN IS VERPLICHT VIA annelies@bedrijvenparkmanager.be. Gelieve de onderwerpen door te sturen die u in het bijzonder interesseren. U kan ook zelf een onderwerp voorstellen, gelieve dit te doen vòòr 14 maart zodat dit kan voorbereid worden.

OPGELET : Enkel HR-Managers van Industriezone Gullegem-Moorsele worden toegelaten op deze sessie.

Gerelateerd nieuws

Opleiding hanteren kleine blusmiddelen (4u) maandag 16 november

Opleiding hanteren kleine blusmiddelen (4u) maandag 16 november

Activiteiten / Gemaakt op dinsdag 16 juni 2020

Dagelijks worden we geconfronteerd met branden. Soms enkel met kleine materiële schade, maar vaak ook met desastreuze materiële gevolgen en enorm menselijk leed. Preventie en een goed georganiseerde brandbestrijding zijn dus fundamenteel.
Een nieuw KB bepaalt dat werknemers een opleiding dienen te krijgen zodat zij gepast kunnen reageren op brand of rook door het gebruik van de eerste interventiemiddelen, dat zij op gepaste manier waarschuwen en dat zij de waarschuwings- en alarmsignalen begrijpen.

LEES MEER
LunchXposee over Futureproof verlonen

LunchXposee over Futureproof verlonen

Activiteiten / Gemaakt op zondag 1 maart 2020

Op dinsdag 10 maart vindt een LunchXposee plaats over Future Proof verlonen.
Gezien personeel één van de keydrivers is om succesvol te zijn, is het voeren van een future proof HR-beleid cruciaal.
Deloitte komt toelichten hoe u op een duurzame wijze talent kan aantrekken en motiveren met financiële en niet financiële incentives, zonder de belangen van het bedrijf uit het oog te verliezen.

Het inspelen op  actuele trends en maatschappelijke uitdagingen, waaronder klimaatverandering en mobiliteit, is daarbij een must. Thema’s zoals vergroening van het wagenpark, alternatieve milieuvriendelijke vervoermiddelen zoals bedrijfsfietsen, telewerk, … staan vandaag hoog op de HR-agenda en komen dan ook aan bod.

LEES MEER